Občianske združenie

Občianske združenie sme založili najme za účelom uznania nášho klubu Slovesnkou asociáciou go, čo nám okrem iného umožnuje organizovať oficiálne turnaje a dostávať na ne finančné príspevky z fondu asociácie. Počas prvého roku existencie klubu 2008 mu predsedala Radka Hanečková, ktorá síce z postu odstúpila začiatkom roka 2009 pre zmenu bydliska, no stále sa aktívne angažuje ako webmaster tejto stránky a organizátor rôznych klubových akcii.Aktuálny stav predsedníctva je nasledovný:

 

Lukáš Vyletel, predseda

Pavol Púček, podpredseda

Pavel Chalmovianský, hospodár

Revízor: Monika Černíková

 

Názov OZ: Go klub 361!
Právna forma: 701 Združenia
Dátum vzniku: 17.12.2007

Sídlo klubu: Go klub 361!, Studenohorská 17, 841 03 Bratislava
IČO: 42138531

 

Aktivita

Dňa 14.11.2007 hráči Go usporiadali ustanovujúcu schôdzu, na ktorej sa prejednával názov klubu, návrh a schválenie stanov a  voľba orgánov na jedno ročné volebné obdobie. Zo schôdze bola vyhotovená zápisnica.

Dňa 30.1.2008 zvolalo predsedníctvo klubu valné zhromaždenie na ktorom sa hlasovalo o výške ročných členských poplatkov. Členovia boli oboznámení s doterajšou bilanciou hospodárenia klubu. Zo schôdze bola vyhotovená zápisnica.

Dňa 25.2.2009 bolo zvolané valné zhromaždenie. Cieľom zasadania bola nová voľba predsedníctva a revízora, zmena stanov, určenie výšky členských príspevkov. Na zasadnutí sa predkladala a schvalovala Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2008 vypracovaná predsedníctvom, a revízna správa z činnosti OZ predložená revízorom. Zo schôdze bylo vyhotovená zápisnica.