O nás

Go Klub 361! Bratislava je najmladším klubom na území Slovenska a v rámci Bratislavy jediný, ktorého členovia sa pravidelne stretávajú. Momentálne združujeme okolo 15-20 hráčov, ktorých výkonnosť sa pohybuje medzi 20k až 2d a väčšina z nich sa pravidelne zúčastňuje turnajov.

Myšlienka založiť klub sa zrodila začiatkom roka 2007. V tej dobe sa malá skupinka 4-5 hráčov stretávala pravidelne každú stredu večer u jedného z nás, Mareka Fulleho. Súčasťou tejto skupinky som bola ja, spolu s Martinom Reindlom, ktorý sa go venoval aktívne a rýchlo rástol na sile. Spolu sme pravidelne a často hrávali na turnajoch - prevažne českých, keďže v Čechách je go oveľa viac rozšírené. Potreba zabrániť úpadku go na Slovensku nás doviedla k myšlienke založiť klub, ktorý by v rámci Bratislavy umožňoval najme mladým záujemcom o hru priestor na stretávanie sa a spoločné štúdium - rovnako mal slúžiť ako platforma na popularizáciu hry, keďže na Slovensku málokto hru go pozná (v porovnaní s oveľa známejšími doskovými hrami ako sú šach a dáma).

Prvá akcia organizovaná ešte pred založením klubu, v máji 2007, bol víkendový workshop "čo ste o go vždy chceli vedieť a báli ste sa spýtať" pod vedením českého hráča Petra Valáška 3d. Workshop sa konal v čajovni ČAJKA, ktorá sa následne ponúkla, že nám poskytne priestor na pravidelné stretávanie sa. Ponuku sme bez váhania prijali a založeniu oficiálneho klubu už nestálo nič v ceste.

Čajovňu ČAJKA prevádzkuje občianske združenie ÚNIK za účelom poskytnúť mladým ľudom priestor na rozvoj a realizáciu. Konajú sa tam pravidelne rôzne diskusné krúžky, semináre, výstavy a koncerty. Čajovňa sídli v centre Bratislavy, je priestranná a príjemná - ideálne prostredie na hru go. Od septembra 2007 sme sa tam začali pravidelne schádzať. Bližšie informácie o čajovni a o tom ako sa tam dostanete nájdete tu.

Aby nás Slovenská asociácia go uznala ako oficiálny právoplatný klub, založili sme koncom roka 2007 občianske združenie. Po (dlhotrvajúcom) dohadovaní sa sme sa zhodli na názve Go klub 361! Bratislava - ktorý je inšpirovaný faktom, že štandardná doska na hru go má 19 krát 19 priesečníkov, čo dáva dokopy 361. Ako občianske združenie sme sa stali oficiálnym slovenským klubom: Znamená to, že možeme organizovať turnaje, ktorých výsledky sa počítajú do európskeho ratingu a GPS (Grand Prix Slovensko, tj. liga slovenských hráčov), uchádzať sa o usporiadanie majstrovstiev Slovenska v rôznych disciplínach, dostávať dotácie na spomínané turnaje - rovnako ako na akcie vzdelávacieho charakteru. Bližšie informácie o občianskom združení nájdete na tejto stránke.

V roku 2008 sme naplno rozbehli plánovanú aktivitu za účelom rozširovania go na Slovensku a začali sme sa postupne rozrastať o nových členov. Prehľad klubom organizovaných akcii obsahuje detailnejšie informácie o všetkých akciách, do ktorých sa Go klub 361! Bratislava zapojil, spolu s reportážami z akcii, fotografiami a propagačným materiálom.

jesenný turnaj Poráč 2007: Radka Hanečková, 1. miestojesenný turnaj Poráč 2007: Radka Hanečková, 1. miesto

Netrvalo dlho a zaznamenali sme aj úspechy na hráčskej úrovni: Aj vďaka pravidelnému hraniu a spoločnému štúdiu na klubových stretnutiach začala výkonnosť členov šplhať nahor. Na turnaji v Poráči na jar 2007 sa na prvom mieste umiestnil Martin Reindl, na jesennom turnaji v Poráči v tom istom roku zase ja. V januári 2008 sme sa po prvý krát organizovane vybrali na český Korean Ambassador Cup v Prahe, čo sme si o rok na to pre veľký úspech zopakovali znova, a tentokrát v ešte vyššom počte: Na záver turnaja mi organizátor predal ocenenie za najpočetnejší zahraničný klub na turnaji.

Korean Ambassador Cup 2009: Go klub 361! na ceste domovKorean Ambassador Cup 2009: Go klub 361! na ceste domov

Na každoročný európsky kongres, ktorý sa v roku 2008 konal v Leksande (Švédsko) sme sa z klubu vybrali piati a podarilo sa nám vyhrať prvé miesto v kategórii rengo. Ani čo sa reprezentácie na turnajoch svetového formátu týka náš klub nezaostával. Na World Mind Sports Games 2008, tj, olympiáde duševných športov, ktorá sa konala po Olympiáde v Pekingu, bola Monika Černíková 9k členkou slovenskej výpravy.

WMSG Peking: Slovenská reprezentácia, Monika Černíková štvrtá zľavaWMSG Peking: Slovenská reprezentácia, Monika Černíková štvrtá zľavaNa Kórejskom Prime Minister Cupe 2008 (Goyang, Kórea), na ktorom sa zúčastnilo celkom 68 hráčov z krajín z celého sveta, reprezentoval Slovenskú republiku Martin Reindl 2d, ktorému sa podarilo umiestnit sa na 29. mieste.

Korean Prime Minister Cup 2008: Martin Reindl 2d (SK) vs. Corlan Lucian 5d (ROM)Korean Prime Minister Cup 2008: Martin Reindl 2d (SK) vs. Corlan Lucian 5d (ROM)

Koncom marca 2009 klub zorganizoval svoj prvý vlastný medzinárodný turnaj v Bratislave, ktorý prekvapil neočakávane vysokou účasťou. V dobe založenia tejto stránky má náš klub trvanie necelé dva roky, a ja dúfam že v podobne úspešnom duchu bude pokračovať vo svojej činnosti aj naďalej. Na našich pravidelných stretnutiach sú vždy vítaní záujemci o hru go túžiaci sa ju naučiť, zlepšiť svoju výkonnosť alebo si len tak zahrať v príjemnej atmosfére čajovne, do ktorej vás všetkých srdečne pozývam.

 

chidori