361! Bratislava vs. GO7 Viedeň

 Bratislava má výbornú pozíciu na goistickej mape Európy - obklopujú nás samé štáty s rozvinutým goistickým zázemím ako Polsko, Maďarsko, Česká republika a Rakúsko. Do Viedne to máme zhruba 70 kilometrov, a práve vo Viedni sa nachádza vskutku jedinečný go klub: GO7. situovaný v zrenovovanom priestornom byte na jednej z najznámejších nákupných ulíc mesta, vybavený obchodom s hracím materiálom a literatúrou, troma hracími miestnosťami, vlastnou kuchynkou... Svojou návštevou ho už poctil sám Takemiya Masaki 9p, ktorý tam spolu s Kobayashi Chizu 5p učil mladých záujemcov na tzv. Masters Course.

My sa samozrejme za náš klub tiež hanbiť nemusíme - síce u nás pravidelne žiadni profíci nevyučujú, ale za to sa môžeme pochváliť útulnosťou čajovne, vysokou návštevnosťou a priam raketovo sa zlepšujúcou mládežou. 

Tak me sa v spolupráci s Christianom Andersonom dohodli, že uskutočníme stretnutie našich dvoch klubov za účelom priateľského zmerania síl našich hráčov. Prvé stretnutie sa bude konať v sobotu, 11. júla v priestoroch spomínaného Viedenského klubu GO7. Začiatok akcie je plánovaný na 11:00 a z našej strany je plánovaná účasť nasledovných hráčov: Martin Reindl 2d (súčastný majster SR), Marek Fulle 3k, Pavel Chalmovianský 4k, Karin Vališová 10k, Miro Jackovič 15k, Lukáš Vyletel 20k a prípadne další záujemci. Za rakúsku stranu pravdepodobne nastúpia Viktor Lin 5d (súčastný majster Rakúska), Ralph Spiegl 5d, Lothar Spiegel 4d a další.

Dúfam že stretnutie prebehne k vzájomnej spokojnosti hráčov a bude záujem ho zopakovať - tentokrát na "domácej pôde" v Bratislave! 

chidori

 

 

Bratislava hat eine gute Lage auf der "Go-Karte" Europas: wir sind von lauter Staaten mit gut entwickelten Gospieler-infrastrukturen umgeben wie Polen, Ungarn, Tschechische Republik und Österreich. Nach Wien sind es nur ungefähr 70 km, und gerade dort befindet sich ein einmaliger Go Klub: GO7. Er befindet sich in einer sehr schön renovierten großen Wohnung mitten auf einer der berühmtesten Einkaufsstrassen in der Stadt, ausgerüstet mit Spielmaterial- und Literaturverkauf, drei Spielräumen, eigener Küche... Selbst Takemiya Masaki 9p hat ihn schon mit einem Besuch geehrt, als er dort zusammen mit Kobayashi Chizu 5p junge Talente während des Masters Course unterrichtet hat.

Wir müssen uns aber für unseren Klub nicht schämen - zwar geben bei keine Profis regelmäßig Unterricht, dafür können wir stolz sein auf die gemütliche  Atmospäre unseres Teehauses, hohe Besucherzahlen und stetig stärker werdende Jugend. 

Also haben wir in Zusammenarbeit mit Christian Anderson vereinbart, ein Treffen dieser zwei Klubs zu organisieren um freundschaftlich Kräfte zu messen. Das erste Treffen findet am Samstag, den 11. Juli statt, im zuvor erwähnten Wiener GO7. Der Anfang ist um 11:00 geplant und von unserer Seite rechnen wir mit der Teilnahme folgender Spieler: Martin Reindl 2d (aktueller Meister), Marek Fulle 3k, Pavel Chalmovianský 4k, Karin Vališová 10k, Miro Jackovič 15k, Lukáš Vyletel 20k und anderer Interessenten. Für die Österreichische Seite treten unter anderem Viktor Lin 5d (aktueller Meister), Ralph Spiegl 5d und Lothar Spiegel 4d.

Ich hoffe dass das treffen im freundlichen Geiste und zur vollen Zufriedenheit abläuft und dass nacher Interesse besteht, das zweite treffen auf unserem "Heimplatz" in Bratislava zu veranstalten!

chidori