Spustený web

Spustená prvá verzia webstránky obsahujúca zatiaľ len "kostru" a zopár odkazov. Na obsahu sa usilovne pracuje :)